English
T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
"Her Fabrika Bir Kaledir" -Mustafa Kemal ATATÜRK

ASKERİ FABRİKALAR ONAYLI TEDARİKÇİ BAŞVURULARI


Askeri Fabrikaların sürdürülebilir, kaliteli ve teknik yeterliliğe sahip firmalardan alım yapmasına olanak sağlayan MSY 310-12 Sayılı MSB Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar (3.B) Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları Yönergesi yayımlanmıştır. Yönerge için tıklayınız.

1.Onaylı Tedarikçi Başvurusu :

    a. Firmalar tarafından, MSY 310-12 Sayılı Yönerge kapsamında hazırlanan Tedarikçi Adayı Başvuru Formu doldurularak Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) veya AFGM bağlısı Askeri Fabrikalara başvurular elden yapılacaktır.Posta yoluyla gönderilen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

    b.  Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği ve/veya vekâlet aslı veya noter onaylı örneği (vekâlet, Gizlilik Sözleşmesini ve AFGM Tedarikçi Adayı Başvuru Formunu imzalamayı kapsayacak şekilde verilmiş olmalıdır) ile imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği (vekâleten başvurularda) ibrazı gerekmektedir. Gizlilik Sözleşmesi, Tedarikçi Adayı Başvuru Formu ve bütün eklerin her sayfası firmayı temsile yetkili kişi tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir. Onaylı Tedarikçi Adayı başvuru evrakları telli dosyaya; AFGM Tedarikçi Adayı Başvuru Formu en üstte, ekleri ise başvuru formu soru sırasına göre altta olacak şekilde evraklar delinerek takılacaktır.

    c.  02 Aralık 2019 ve sonraki tarihlerde yapılacak tüm işlemlerde güncel Gizlilik Sözleşmesi ve AFGM Tedarikçi Adayı Başvuru Formu kullanılacaktır.

    ç.  Tedarikçi Adayı Başvuru Formu için tıklayınız. Firma ile imzalanacak Gizlilik Sözleşmesi için tıklayınız.

2.Başvuru Kabulü : Firmaların, Tedarikçi Adayı Başvuru Formu ile başvuru formunda ibraz edilmesi istenen evrakları yetkililer tarafından onaylanmış ve tam olarak sunmaları durumunda başvuruları kabul edilecektir.

3.Yerinde İnceleme :AFGM tarafından görevlendirilecek Heyet tarafından; Firmanızın idari, teknik ve kalite uygulamalarına yönelik yapılacak değerlendirmeler neticesinde raporlama ve puanlama yapılacaktır. Heyet tarafından yapılacak Firma ziyareti esnasında, Heyetin isteyeceği bilgi ve belgeler Firma tarafından Heyet'e sunulacaktır.

4.Onaylı Tedarikçi Listesi:Firmaların Onaylı Tedarikçi başvurularının alınması sonrasında başvurularının sonuçlanmasına müteakip Onaylı Tedarikçi Listeleri Askeri Fabrikalara yayımlanacak olup, Onaylı Tedarikçi olan firmaya ise Onaylı Tedarikçi olduğu yazılı olarak bildirilecektir.

Bu çalışmalar kapsamında, firmanız tarafından sağlanacak tüm bilgi ve belgeler, imzalanacak Gizlilik Sözleşmesi kapsamında "GİZLİ" olarak muhafaza edilecektir.